Gelijk aan buitenzonwering

MULTIFILM is als enige binnenzonwering officieel gelijkwaardig aan buitenzonwering! Dit betekent dat in nieuwbouwprojecten onze zonwering mee telt bij het behalen van een lagere EPN en bij bestaande gebouwen verbeterd MULTIFILM het energielabel.

Gelijkwaardigheidsverklaring

In het Bouwbesluit 2012 heeft de overheid vastgelegd aan welke energetische eisen een nieuw gebouw minimaal moet voldoen. Ze verwijst hierin naar de zogenaamde Energieprestatienorm. Deze norm bepaalt de berekening van de Energieprestatiecoëfficiënt, die een maximale waarde mag hebben.

Binnen het bouwbesluit kent men alleen aan buitenzonwering positieve eigenschappen voor een goede energieprestatie toe.

Producten of systemen die beter presteren dan het forfaitaire waarde in de norm óf innovaties met vergelijkbare prestaties kunnen een positieve bijdrage aan de EPC waarde leveren. Daarom is het belangrijk dat de energieprestatie van producten en systemen is vastgelegd en gecontroleerd.

Getest door officiële instanties

De energetische waarde van Multifilm zonwering wordt regelmatig getest door officiële instanties. Er zijn veel testrapporten beschikbaar van onze zonweringproducten in combinatie met glas zoals zonwerend glas of warmtewerend glas, diverse HR+ verglazingen en 3 laags zogenaamd tripple glas.

Multifilm binnenzonwering is hierop een positieve uitzondering. Aan ons zonweringproduct zijn door het bureau CRG, de officiële instantie, dezelfde energetische waardes toegekend als aan buitenzonwering.

Multifilm wordt dus binnen gemonteerd maar mag als enige binnenzonwering als buitenzonwering meegerekend worden in de berekening van de Energieprestatiecoëfficient. Een warmtewerende zonwering binnen!